Nyheter > Aktuelt

Lørdag 2. november ble Shruti Sharma valgt inn i styret til European Junior Doctors, og det på sitt aller første EJD-møte. Sammen med resten av styret skal hun representere over 300.000 europeiske leger i spesialisering de neste to årene.

European Junior Doctors (EJD):

  • Grunnlagt i 1976.
  • Representerer over 300.000 yngre leger og leger i spesialisering i Europa.
  • To faste møter i året: vår- og høstmøte.
  • Arbeider for:
    • å sikre interessene til leger i spesialisering.
    • å bedre samarbeidet mellom medlemslandene, slik at leger enklere skal kunne arbeide i andre medlemsland under spesialistutdanningen.
    • å redusere forskjellene mellom leger i spesialisering i Europa og land utenfor Europa.

Shruti Sharma er LIS i gynekologi og obstetrikk, og for tiden i gruppe 1-tjeneste på Radiumhospitalet (OUS). Engasjementet for internasjonalt samarbeid ble for alvor vekket da hun i regi av Ylf-styret i 2016 deltok på Nordisk råd for yngre leger. Gjennom det nordiske samarbeidet har hun sett verdien av å dele erfaringer, snakke sammen og drøfte problemstillinger på tvers av landegrenser. - Dersom noe skjer et sted, er det ikke umulig at det vil spre seg. Innføringen av den nye spesialistutdanningen i Norge er et eksempel på nettopp dette, sier Shruti til Yngreleger. Hun forklarer at de norske helsemyndighetene har hentet inspirasjon fra spesialistutdanningen i både Danmark og Sverige under arbeidet med den norske spesialistutdanningen. Å kjenne til nordiske kollegaers erfaringer, er verdifull kunnskap i arbeidet med den nye spesialistutdanningen på hjemmebane. - Slik er det kanskje mulig å være litt føre var, konkluderer Shruti.

Spesialistutdanning som ansvarsområde. Shruti debuterte i EJD-sammenheng under helgens møte i Berlin, og det med å stille til valg i styret. - Det er tøft, kommenterer jeg. - Kanskje, men jeg har mye erfaring fra spesialistutdanningen i Norden, i tillegg til at jeg var tett på prosessen da LIS1 ble innført i Norge. Å sikre like god kvalitet i spesialistutdanningen i hele Europa er viktig. Dersom man ønsker å flytte over landegrensene, skal man ikke føle seg underlegen eller være redd for ikke å være godt nok kvalifisert. Vi må sikre god utdanning av leger i hele Europa. Slik vil vi få best mulig pasientbehandling, og det er jo hovedmålet som lege – å gjøre det beste for pasienten. Samtidig ønsker jeg å få oversikt over hvordan spesialistutdanningen er organisert i andre land, slik at man kan unngå å gjøre de samme feilene om igjen andre steder, svarer hun. Om noen skulle være i tvil; Shruti er valgt inn i det nye EJD-styret med spesialistutdanning som ansvarsområde.

Klar for nye oppgaver. Shruti har erfaring som tillitsvalgt på flere nivåer i Ylf og har vært vara til styret, i tillegg til deltakelsen i Nordisk råd for yngre leger. At det blir en annen måte å jobbe på enn hun er kjent med fra før, er hun forberedt på: - Prosessene er i mye større grad overordnet, og det gjelder å se de store linjene. Først av alt ønsker jeg å skaffe meg oversikt over spesialistutdanningene i de ulike landene, hvem som har ansvaret for utdanningene og hvordan de er bygget opp, og hvor skoen trykker. Deretter vil det være viktig å kartlegge om utdanningene skjer i tråd med EUs direktiver og lover. Gjør de ikke det, er det vår oppgave å gå inn å påpeke dette.

Utbrente unge leger. Den siste tiden har Brexit vært et av de store debatt-temaene i EJD-sammenheng. Denne ballen ble lagt død under møtet i Berlin, iallfall i denne omgang, da det enstemmig ble vedtatt at Storbritannia får beholde sitt EJD-medlemskap uavhengig av utfallet av Brexit. Et nytt og viktig tema som ble løftet frem var utbrenthet blant unge leger. Helt uoffisielle tall fra enkelte av medlemslandene viste at så mye som 30-60% av unge leger opplever å være utbrent. Det er skremmende høye tall. - Det er ikke alle som klarer å bite tennene sammen gang på gang. Det skal heller ikke være nødvendig. Nå blir det viktig å kartlegge hva det er som gjør at unge leger blir utbrent og hvordan man kan bidra til at dette ikke skjer, sier det nyvalgte styremedlemmet og poengterer at dette vil være en av styrets viktigste saker i tiden fremover.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer