Nyheter > Aktuelt

- Statsbudsjettet 2020 viser at regjeringen nok en gang nedprioriterer helse, på tross av befolkningens ønske og for syvende år på rad, sier Ylf-leder Kristin Utne.

Regjeringen la frem statsbudsjettet for 2020 mandag 7. oktober. Det var ikke mye å klappe i hendene for fra et helseperspektiv.

Kutt og innsparinger. - Det går godt med norsk økonomi, allikevel krymper handlingsrommet i sykehusene år for år. Det kommer krav om personalisert medisin, nye legemidler og kortere ventetid, uten at dette reflekteres i budsjettene. Regjeringens ABE (avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform) medfører ostehøvelkutt som treffer de ansatte i sykehusene hardt i en presset hverdag, påpeker Utne.

- Bare omlegging som følge av ny spesialistutdanning er estimert til en kostnad på 250 millioner i Helse Sør-Øst, men det følger ingen bevilgninger med ordningen.

Videre er en rekke av postene i helsebudsjettet, som kostnad til legemidler, underregulert. Dette medfører i realiteten budsjettkutt.

Grafen viser at sykehusenes økonomiske handlingsrom har minsket vesentlig de siste årene. Dette betyr mindre penger til drift, investeringer og utvikling av sykehusene.

Too little, too late for LIS1. - Ylf er glade for at det bevilges midler til 38 nye LIS1-stillinger i Helse-Nord, men vi trenger minst 200 nye stillinger for å kunne sikre fremtidens spesialistbehov, sier Utne. Statsbudsjettet legger opp til en treg innføring av de nye LIS1-stillingene, der 19 nye stillinger utlyses høsten 2020 og de 19 neste i 2021.

- Det er et paradoks at vi i et så rikt land som Norge fortsatt gjør oss avhengige av spesialistimport fra andre, ofte land som er dårligere økonomisk stilt. Videre viser tall fra Grimstadutvalgets rapport at det koster samfunnet minst 125 millioner i året at nyutdannede leger ikke får påbegynt sin spesialisering, understreker Utne.

Regjeringen bevilger penger til 38 nye LIS1-stillinger de neste to årene. Dette er langt færre enn det faktiske behovet på 200.

Ingen ekstra midler til fastlegene.

Det er anerkjent at det er problemer i fastlegeordningen. Til tross for dette er det ikke satt av noen ekstra midler til å styrke ordningen. - Regjeringen viser til handlingsplanen som vil komme våren 2020, men i mellomtiden blir problemene større. En svekket primærhelsetjeneste medfører økt press på sykehusene, og vil føre til en tøffere hverdag for LIS i sykehus og ikke minst for våre medlemmer som er LIS1 i kommunen, avslutter Utne.

Ylf har foreløpig gjort en overordnet vurdering av statsbudsjettet, men vil komme tilbake til medlemmene med oppdatert informasjon.

Referanser

  1. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/10/07/her-er-helsetallene-i-budsjettet/

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer