Nyheter > Aktuelt

UNICEF

Medisinstudentenes humanitæraksjon (MedHum) samler i år inn penger til UNICEFs Makanisentre. Sentrene tilbyr barn og unge psykososial støtte, primære helsetjenester, «life skills training» og alternativ utdanning.

Vil du gi et bidrag til MedHum 2018? Vipps 510051

MedHum

MedHum er Norges største studentdrevne humanitære aksjon. Hvert partallsår arrangerer MedHum en aksjon for å samle inn penger til humanitære prosjekter med fokus på forebyggende helsearbeid og primærhelsehjelp i lav- og mellominntektsland. 

Aksjonen gjennomføres ved alle medisinstudiestedene i Norge; Tromsø, Trondheim, Oslo og Bergen. Dette er en aksjon drevet av og med medisinstudenter og absolutt alle inntektene går direkte til årets prosjekt.

Tidligere har MedHum samarbeidet med SOS Barnebyer, Kirkens Nødhjelp, CARE Norge, SAIH, Norsk Folkehjelp og Leger uten Grenser. 

I år samarbeider MedHum med UNICEF for å støtte deres Makani-prosjekt som tilbyr barn og unge psykososial støtte, primære helsetjenester, «life skills training» og alternativ utdanning. 

Per dags dato er det mer enn 660 000 flyktninger som er berørt av krisen i Syria. Halvparten av dem er barn! Etter mange år med konflikt og krig er helsetilbudet betydelig svekket. Kapasiteten i flyktningleirene er for lengst sprengt. Flyktninger sliter med å få dekket grunnleggende behov som mat, rent vann og tilgang på sanitæranlegg. Krigen preges av omfattende brudd på menneskerettigheter, krigsforbrytelser og mangel på respekt og hensyn til sivilbefolkningen. 

Syriske barn og unge har levd flere år med krig uten annen helsehjelp enn akuttmedisin. Mange har vanskeligheter med å se for seg en framtid. Foreldrene til denne generasjonen av syriske barn og unge har selv store belastninger og hverdagen kan preges av frustrasjon og depresjon. Dette svekker de voksnes evne til å hjelpe barna sine og dette påvirker igjen barnas mentale helse. 

#NoLostGeneration

I 2013 lanserte UNICEF i samarbeid med andre hjelpeorganisasjoner en plan for å hindre at Syria mister en hel generasjon barn og unge – «No Lost Generation».

UNICEFs Makani-sentre har som mål å gi alle sårbare barn i Jordan tilgang på et grunnleggende helse- og utdanningstilbud. For å møte det psykososiale behovet tilbyr Makani-sentrene strukturerte aktiviteter for barn og unge. Målet er at barna lærer kreative metoder for hvordan de kan takle og håndtere stress og traumatiske påkjenninger de har blitt utsatt for, noe som er viktig for barn og ungdom som har opplevd krig og manglende trygghet i hverdagen.

Gjennom disse sentrene får barn og ungdom, i tillegg til psykososial støtte, også tilgang på primære helsetjenester, «life skills training» og alternativ utdanning. Det er disse sentrene MedHum-aksjonen 2018 samler inn penger til inntekt for. Hovedmålet er altså å beskytte fremtiden til barn som er berørt av krigen i Syria og som har flyktet til nabolandet Jordan. 

#LaBarnVæreBarn

Ved hjelp av midler fra MedHum, vil UNICEF, gjennom Makani-sentrene i Jordan, forsøke å gi barna den fremtiden de fortjener. Dette er viktig for at disse barna kan vokse opp og fortsette sine liv med et sunt selvbilde og med ferdigheter som gjør dem i stand til å utvikle sine ressurser på en best mulig måte.

Barn på flukt fortjener å bli sett. De fortjener vår tid og vår oppmerksomhet. De fortjener en barndom! Dette er ikke barnas krig, likevel er det de som betaler den høyeste prisen. 

MedHum oppfordrer deg derfor til å støtte innsamlingsaksjon og bidra til en endring. Ditt bidrag betyr mye! #LaBarnVæreBarn

Genseraksjonen

Noe av det vi i MedHum har gledet oss til mest til i løpet av aksjonsåret er «Genseraksjonen». Dette er et helt nytt stunt som aldri før er blitt gjennomført i MedHums historie. Formålet er å spre aksjonens viktige budskap til helt nye horisonter. Selve kampanjen startet i uke 16. 

Mange i dag får sin daglige dose nyheter fra Internett. Sosiale medier spiller en svært viktig rolle for å spre budskapet og for å engasjere og motivere andre til å bidra og til å gjøre en forskjell. Det er nettopp dette MedHum ønsker å oppnå med genserkampanjen. 

Det er med glede vi annonserer at vi allerede har aksjonens høyeste beskytter, Sigrid Bonde Tusvik, med på laget, og også Helse- og omsorgsminister Bent Høie.    

Vil du støtte MedHum-aksjonen, vipps til 510051

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer