Nyheter > Aktuelt

Helseministeren tror vi må forvente ubehagelige debatter om fremtidens helsevesen. Hva skal vi ikke prioritere og hvilken rolle vil dagens helseprofesjoner ha? Kristin Kornelia Utne og Ylf var i Arendal for å ta den og flere debatter.

Bemanningsutfordringer

Klarer vi å tenke nytt, eller leter vi fortsatt i de gamle sporene? - spurte Kommunenes organisasjon (KS) i debatt om bemanningsutfordringer med blant annet Gunnar Bovim (leder av Helsepersonellkommisjonen) og Kristin Kornelia Utne (Ylf).

Debatt om bemanningsutfordringer. F.v. Kjell Erik Saure (KS), Kristin K Utne, Mette Nord (leder Fagforbundet), Lill Sverresdatter Larsen (Nsf), Tor Arne Gangsø (KS) og Gunnar Bovim (Helsepersonellkommisjonen). Foto: Lars Magnus Aker.

Bovim innledet debatten med å fortelle at vi må ha en helsetjeneste med færre ansatte per pasient.

- Kan vi opprettholde så høyt nivå på omsorgstjenestene som vi har nå, når vi skal bli færre hoder? Samtidig går 20% av all arbeidsinnsats I Norge til helse- og sosialtjenester. Vi har innvilget oss en høyere kvalitet uten en eldrebølge, men nå kommer den, sa Bovim.

- Uansett hva vi gjør, må vi snakke det opp og være tydelige. Befolkningens forventninger er høyere enn hva vi kan tilby. Vi må måles på bunnlinjen over hva vi leverer, sa Bovim.

Men leger skal stå for diagnostikk av pasienter, fordi vi er den eneste profesjonsgruppen som er utdannet til det.

-Kristin Kornelia Utne-

Kristin Kornelia Utne. Foto: Lars Magnus Aker

Der Tor Arne Gangsø (områdedirektør KS) sa seg enig i mye av Bovims bilde, konstaterte Utne at de nok hadde mye å diskutere når det kom til kvalitet i helsetjenestene.

Når det kom til oppgaveglidning, var Ylf tydelige på at det var en del av løsningen, men at legeoppgaver skal ligge under legenes ansvarsområde.

-Det er veldig vanskelig å være uenig i oppgavedeling. Skal du ha nok leger i kommunene, må du ha færre leger i sykehus, og det skal blant annet løses med oppgavedeling. Men leger skal stå for diagnostikk av pasienter, fordi vi er den eneste profesjonsgruppen som er utdannet til det, sa Utne.

-Når det er sagt, mener jeg det er enormt potensiale for oppgavedeling i sykehus, avsluttet hun.

Helsepolitikere og fagfolk i debatt om status i helse-Norge

Anne Karin Rime og Lill Sverresdatter Larsen. Foto: Lars Magnus Aker

Siri G. Tømmerbakke (Dagens Medisin) utfordret et knippe helsepolitikere på status praesens etter to år med pandemi.

Kjerkol trakk frem at hun har styrket grunnfinansieringen, økt kapasiteten for spesialsykepleiere og endret forholdet mellom aktivitetsbasert finansiering og grunnfinansiering. Økte bevilgninger til intensivkapasiteten er hun også forberedt på. Hvorvidt Kjerkol hadde levert var dog ikke alle enige i.

- Vi må være ærlige, vi har ikke gjort nok og vi trodde ikke pandemien skulle komme. Det er heller ikke flere intensivplasser, sa Bård Hoksrud (Frp).

Programlederen utfordret også debattantene på hvor grensen for offentlig velferd skal gå. Marian Hussein (SV) trakk frem at vi sparer oss til fant ved å ha lav grunnbemanning og høyt sykefravær.

F.v. Ingvild Kjerkol (Ap), Tone Trøen (H), Bård Hoksrud (Frp) og Marian Hussein (SV). Foto: Lars Magnus Aker

Tone Trøen (H) la vekt på utnyttelse av teknologi, oppgaveglidning og utnyttelse av den samlede kompetansen.

- Det er en bekymring om vi er klare og forberedt på å ta vare på de skrøpeligste eldre, sa Trøen.

Yngreleger.no møtte helseministeren

Yngreleger.no snakker med Ingvild Kjerkol. Foto: Lars Magnus Aker

Helseminister Ingvild Kjerkol syntes Arendalsuka har vært nyttig, med mange debatter som har glidd rett inn i Regjeringens arbeid. Kjerkol trekker særlig frem Helsepersonellkommisjonen og rapporten som er ventet, og sier vi må forberede oss på omstillinger grunnet faktorer som eldrebølgen.

- Temaer som psykisk helse, løse den store pågangen til behandling, digitalisering og debatter omkring Helsepersonellkommisjonen, er alle viktige med tanke på Regjeringens arbeid, sier Kjerkol.

-Du var nylig på vakt på Sykehuset i Østfold, hva tok du med deg derfra?

- Jeg kjenner jo til utfordringene de har der selvsagt, men å lese om det er en ting, noe annet er å faktisk se det. Den sprengte kapasiteten for eksempel og hva det gjør med pasientene.

-Du nevnte Helsepersonellkommisjonen. Er du enig med dens leder Gunnar Bovim sitt premiss for debatten, om at fremtidens helsetjeneste må løse flere oppgaver og behandle flere pasienter med færre hender?

-Jeg er iallfall enig i at vi må løse ting annerledes. Jeg tror også vi må forberede oss på ubehagelige debatter.

-Om hva vi ikke skal prioritere?

-Ja.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer