Nyheter > Aktuelt

Yngre legers forenings andre og siste dag med årsmøte er ferdig. Ylf har valgt ny leder, nestleder, styre og redaktør - men også vedtatt endringer i Ylfs politiske dokument deriblant om saker knyttet til LIS1-ventere og økende omfang av konstituering.

Ylfs sekretariat Anders Schrøder Amundsen og Mathias Gravdehaug sammen med dirigent Ida Camilla Monn Birkhaug loset landsrådet gjennom Ylfs årsmøte fra start til slutt. President Anne-Karin Rime deltok på dagens møte og talte til Ylf, og leder Kristin Kornelia Utne avsluttet årsmøtet for denne gang.

Det ble vedtatt flere endringer og tillegg til Ylfs politiske dokument og punktprogram (publiseres på ylf.no), knyttet til flere viktige saker for Ylf som LIS1-stillinger og spesialistutdannelse. Det var også diskusjon knyttet til omleggingen av spesialistutdannelsen, som har medført at godkjenning i generell indremedisin eller generellkirurgi ikke er nødvendig for å bli grenspesialist. Dette går utover akuttberedskapen, særlig ved mindre sykehus.

Selv om antallet LIS1-ventere går ned grunnet økt antall stillinger, er det fortsatt et stort problem med uoversiktlige rammer for de det gjelder og foretakene oppretter stadig nye varianter av postlegestillinger. Ylf presiserte og vedtok endringer om bedre vern for leger som venter på LIS1 med krav om tilstrekkelig opplæring, veiledning og supervisjon til alle ansatt i en legestilling.

Viktige vedtatte endringer og tillegg fra dagens årsmøte:

  • At det skal bli enklere for leger som ønsker dobbeltspesialisering i generell indremedisin eller -kirurgi og tilhørende hovedspesialitet
  • At nye IT-systemer i sykehusene må være brukervennlige og utvikles for å understøtte klinikeres behov.
  • Sykehusbygg må utvikles for å ivareta legen som en knapphetsressurs i helsetjenesten og må ivareta kjerneoppgavene pasientbehandling, forskning og utdanning.
  • At ledelse skal være en tilgjengelig og reell karrierevei for leger, at ledere i sykehus har tilstrekkelig kompetanse og at yngre leger tilbys ledelsesutdanning.
  • Flere LIS1-stillinger.
  • Det må være krav om tilstrekkelig opplæring, veiledning og supervisjon til alle ansatt i en legestilling.
  • At LIS1 skal ha et forutsigbart LIS1-løp og fortrinnsvis kjenne til distriktsplass i kommunen ved ansettelsestidspunkt i sykehus
  • At alle stillinger for underordnede leger i sykehus er utdanningsstillinger. Konstituering av underordnede leger og legevikarer skal bare forekomme når legen er faglig kvalifisert og under forutsetning om forsvarlig pasientbehandling og at spesialiseringen fortsatt ivaretas.
  • Flere fordypningsstillinger.
Delegater på årsmøtet til Ylf. Foto: Mikal Jacob Hole

Konstituering av LIS - postlege-situasjon gone wild?

Ingeborg Henriksen redegjorde for Ylfs rapport om konstituering av LIS, som viser at dette foregår i økende omfang. En spørreundersøkelse utført av Ylf viste at nesten 11% av forespurte LIS1 hadde blitt konstituert opp til selvstendig LIS2 eller LIS3. Om bakgrunnen for økningen, er inntrykket er at det handler om driftsutfordringer og mangel på folk, poengterte Henriksen.

- Det kan påvirke arbeidsmiljøet, det påvirker spesialistutdanning, det kan påvirke arbeidsvilkårene våre som legegruppe og det kan påvirke den enkelte lege som havner i ubehagelige situasjoner, fortalte Henriksen.

Nytt styre i Ylf. F.v. Carolin Sparchholz, Ingvild Skjerping Dahl og Marit V. Forslund. Foto: Mikal Jacob Hole

Årsmøtet er nå avsluttet, men før delegater og tillitsvalgte reiser hjem står vårkurs for tur i morgen.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer