Nyheter > Aktuelt

Medisinstudentenes humanitæraksjon 2020 samarbeider i år med Redd Barna om et prosjekt som skal gi unge mennesker tilgang på noe som burde vært en selvfølgelighet – gode og tilgjengelige helsetilbud knyttet til seksualitet og reproduksjon.

Dette er noe vi i Medisinstudentenes humanitæraksjon (MedHum) virkelig brenner for, og det vil derfor glede oss stort om du som leser har et par minutter å avse til disse linjene.

Prosjektet “A Child, Not a Mother” tar for seg noen av de mest essensielle problemstillingene som angår det å være menneske, i et land hvor tenåringsgraviditeter og sykdom knyttet til seksualfunksjon stjeler svært mye helse hvert år. Prosjektet retter seg mot flere utfordringer, men vi har tre hovedmålsetninger: (1) øke og styrke tilbud og tjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse for alle jenter og gutter; (2) forbedre tilgang på helsetilbud rettet mot unge gravide kvinner og tenåringsmødre; (3) innhente erfaringer og kunnskap, og sørge for å nå ut til ungdom med SRHR-tilbud med kunnskapsbasert praksis.

Pengene vi samler inn vil bidra til å ansette lokale medarbeidere, både nasjonalt og regionalt, og på den måten bidra til å skape viktige arbeidsplasser for dedikert personell som ønsker å gjøre en forskjell i sine lokalsamfunn. Gjennom å satse på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), bidrar man med en langsiktig investering som vil berøre flere generasjoner, og alle aspekter av samfunnsliv og helse. Arbeidet i Malawi er også finansiert av NORAD, som forklarer det slik:

"Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) handler i praksis om tilgang til trygge graviditeter og fødsler, forebygging og behandling av seksuelt overførbare sykdommer, seksualitetsundervisning og om familieplanlegging, prevensjon og trygg abort. Det handler også om rett og mulighet til å bestemme over egen kropp og seksualitet."

I MedHum jobber vi med nye prosjekter hvert partallsår, og samler i snitt inn omlag 1,5 til 2 millioner kroner. Disse midlene går uavkortet til prosjektperiodens samarbeidspartner. Alt vi i MedHum gjør, bygger på frivillighet og engasjement, hovedsakelig fra studenter. Derfor betyr det mye for oss at vi, under hver aksjon, har bred støtte i Legeforeningen. Personlig husker jeg spesielt godt da jeg deltok på mitt første landsmøte på Soria Moria i 2018, hvor vi klarte å samle inn ca. 500.000 kr (!) i løpet av minutter, under den såkalte legestafetten. Jeg håper vi har nevnt det før, men vi er utrolig takknemlige for takhøyden vi opplever hos dere «voksne» når vi kommer rekende med våre innsalg.

Som for de fleste andre organisasjoner, er også vi berørt av Koronapandemien. «Lockdown» og fravær fra fakultetene har spist av våre muligheter til å drive innsamling, og det er ikke til å legge skjul på at vi har måttet være realistiske overfor målsetningene våre dette aksjonsåret. Med det sagt, har vi klart å finne gode alternativer. Også i år har vi satt i gang en «Genseraksjon» som har gått over all forventing, med et tilrettelagt alternativ for å bestille genser på nett. I skrivende stund kommer det innskjerpinger for smittevernreglene i Bergen, og vi kaster oss rundt for å skape alternativer til aksjonsuken, som arrangeres ved alle de medisinske fakultetene i Norge fra 14. til 20. september.

På tross av begrensningene denne spesielle tiden legger for oss, er vi fulle av pågangsmot. Vi ser allerede nå at pandemien har fått store konsekvenser for seksuell og reproduktiv helse hos ungdom verden over. Det er registrert en økning av både barneekteskap og tenåringsgraviditeter i løpet av det siste halvåret i flere distrikter i Malawi. Dette forteller oss at prosjektet ”A Child, Not a Mother” er viktigere enn noen gang! Vi i MedHum gjør derfor alt vi kan for å skape oppmerksomhet og engasjement rundt aksjonen, samtidig som vi sikrer at aksjonens aktivitet er forenlig med både restriksjoner og fornuft.

Derfor vil jeg gi en ekstra oppfordring til alle i Yngre legers forening om å støtte oss denne høsten. Bestill en genser fra www.genserkampanje.com, vipps en liten gave til 510051 eller sjekk ut våre lokallag i sosiale medier. Vi vet at prosjektet vi jobber med nytter. Forebyggende helsearbeid har aldri vært viktigere! Takk for at dere interesserer dere og støtter opp under Medisinstudentenes humanitæraksjon 2020!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer