Nyheter > Aktuelt

Imponerende aktivitet i Forening for unge norske kirurger: Kvalitet på utdanningen lokalt, ny spesialiststruktur og ny spesialitet i akuttkirurgi. Gjenvalgt leder John Christian Glent oppsummerer.

For ganske nøyaktig to år siden ble Forening for Unge Norske Kirurger grunnlagt. Mye har skjedd og vi har kommet langt siden da. Den 25. oktober ble det første valget til FUNK-styret gjennomført på årsmøtet. Med nytt styre på plass takker vi for tilliten og gir gass videre.

Etter stiftelsesmøtet på Holmenkollen Park for to år siden ble jeg intervjuet av Dagens Medisin som påtroppende leder for Forening for Unge Norske Kirurger, FUNK. En av overskriftene lød; «Forventer å bli hørt». Det ble nå allikevel raskt klart at vi kunne forvente hva vi ville, men om våre meninger skulle bli hørt måtte vi gripe ordet selv. 

Oppsøkende virksomhet og gode venner

Og vi grep ordet. Samtidig som hele grunnmuren i foreningen skulle legges, logo, medlemsregister, web-side, osv. sørget vi for å drive oppsøkende virksomhet for å skaffe oss et overblikk i de saker som umiddelbart angikk oss. Uten invitasjon stilte vi opp på møter hos Helsedirektoratet og Legeforeningen, og skaffet oss en kritisk viktig oversikt over slagmarken.

Med dette sagt så har vi samtidig fått støtte fra flere hold. Norsk kirurgisk forening har stilt seg helhjertet bak FUNK og stilt alle ressurser til rådighet for å hjelpe oss i vårt arbeid. Legeforeningen har tatt oss inn i varmen og sørget for at vi er oppdaterte på de aktuelle prosesser. Med gode venner kommer man langt.

Arbeidsområder

Bedre organisering av utdanning på avdeling, ny spesialiststruktur og bortfallet av generellkirurgi har vært noen av sakene hvor vi har engasjert oss tungt. Et omfattende høringssvar om nye LIS2 og LIS3 ble sendt inn i slutten av mars, og vi venter nå i spenning på hvordan det endelige utkastet blir seende ut.

FUNK var krystallklare på viktigheten av nasjonale kurs og operasjonslister og uttrykte en tydelig bekymring ovenfor diffuse og vage læringsmål som åpner for skjønnsmessige vurderinger fra arbeidsgiver. Det vi vet foreløpig er at nasjonale kurs beholdes, men om de blir obligatoriske gjennom forskrift, eller om det blir opp til helseforetakene om de vil benytte seg av dem, er uklart. Resten avklares i februar 2018. 

Fra generellkirurgi til akuttkirurgi

I ny spesialiststruktur skulle generellkirurgi opphøre som spesialitet og akuttkirurgien skulle tilfalle gastrokirurgene. Årsmøtet til FUNK 2016 var klare på behovet for en spesialitet i generellkirurgi for å kunne dekke vaktene ved landets små og mellomstore sykehus samtidig som det vil kunne åpne for at flere kirurgiske spesialiteter innehadde generell vaktkompetanse.

FUNK har sammen med gode kolleger i andre foreninger, presset på i media, på Stortinget og i direktoratet, og for noen uker siden ble det kjent at Helse- og omsorgsdepartementet ønsker en spesialitet i generell akuttkirurgi. Arbeidet med denne spesialiteten pågår i disse dager. 

Sammen kan vi ikke ignoreres

Med andre ord, innsats nytter. Når vi som gruppe står sammen er vi en stemme som det er vanskelig å ignorere. Etter et mørkt år med streik og tillitskrise gir slutten på 2017 god grunn til optimisme for fremtiden. 2017 ble til slutt året da legene kom sammen og sto opp for seg selv, sine pasienter og sitt fag mot en uforsonlig arbeidsgiver og gikk seirende ifra det.

En stakket stund kan vi puste ut og klappe oss selv på ryggen, men nye behov vil melde seg og nye kamper komme. Med nytt styre er vi i FUNK klare for det som måtte komme og jobber utrettelig videre for å gjøre utdannelsen av kirurger i Norge bedre.

Ingvild Farnes og Naeem Zahid har gjort en enorm innsats som styremedlemmer de to siste årene. Naeem har utrettelig skrevet artikler om og for FUNK mens Ingvild har holdt en stødig hånd på alt av interaktive løsninger. Takk for innsatsen. De erstattes av Nikolai Herud og Fanny Olsen som vi ser frem til å jobbe med 2 neste årene. Ønsker også velkommen til tre nye varamedlemmer, Astrid Berntsen, Gorm Von Gohren Edwin og Stian Wendelborg.

På vegne av det nye styret sier jeg takk for tilliten og nå kjører vi på videre. 

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer