Nyheter > Aktuelt

Foto: iStock.com/asiseeit

Fikk du ikke LIS1 denne våren? Håpet er ikke ute! Nå skal det ansettes 100 nye LIS1 med oppstart 1. september. Her får du de siste oppdateringene.

I slutten av mai satt regjeringen av 53 millioner kroner til 100 nye midlertidige LIS1-stillinger. Flere har stilt spørsmål om når og hvor stillingene skulle opprettes.

De nye LIS1-stillingene vil ha oppstart 01.09.2020, akkurat som de ordinære LIS1-stillingene. Det blir ingen nye stillingsutlysninger i forbindelse med de nye LIS1-stillingene, og ansettelsen vil skje ved at helseforetakene gir tilbud til de neste søkerkandidatene på innstillingslistene fra opptaket tidligere i vår. Ansettelsen vil skje i uke 26, 27 og 28.

Tilbudene går ut samme dag for alle de utlyste LIS1-stillingene, og alle søkere har samme frist til å svare på tilbudet. Søkere som får flere tilbud samme dag, kan dermed vurdere disse mot hverandre.

Frister for tilbud og svarfrist:


• Første tilbud: 24. juni

• Svarfrist: 25. juni

Fordelingen av nye LIS1-stillinger per helseforetak:


Helse Vest RHF

• Helse Førde HF: 4 stillinger

• Helse Bergen HF inkludert Haraldsplass: 15 stillinger

• Helse Fonna HF: 5 stillinger

• Helse Stavanger HF: 9 stillinger


Helse Sør-Øst RHF:

• Sørlandet Sykehus HF: 8 stillinger

• Sykehuset i Vestfold HF: 4 stillinger

• Vestre Viken HF: 10 stillinger

• Oslo universitetssykehus HF: 9 stillinger

• Diakonhjemmet sykehus: 2 stillinger

• Akershus universitetssykehus HF: 15 stillinger

• Sykehuset Østfold HF: 6 stillinger


Helse Midt-Norge RHF:

• St. Olavs Hospital HF: 6 stillinger

• Helse Nord-Trøndelag HF: 4 stillinger

• Helse Møre og Romsdal HF: 4 stillinger

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer