Nyheter > Aktuelt

Yngre legers forening avholdt årsmøte 4. og 5. mai i Tromsø. På agendaen stod blant annet en engasjert debatt om oppgaveglidning.

Det var ikke mye som minnet om vårstemning da Yngre legers forening (Ylf) samlet delegatene til årsmøte på Scandic Ishavshotel i Tromsø i mai. Men snø og kulde til tross – stemningen var god innendørs.

På programmet stod flere organisatoriske poster som budsjett og forretningsorden, men også en debatt om oppgaveglidning, samt styrets årsberetning og orienteringer om blant annet foreningens internasjonale arbeid og innføringen av IT-løsningen Helseplattformen i Midt-Norge.

Ylf-leder Kristin Utne åpnet årsmøtet med å ønske alle delegatene velkommen.

– Velkommen til nok et årsmøte i Ylf. Og for et år vi har bak oss; fra pandemi til krigsberedskap. Våre medlemmer og tillitsvalgte har hatt få pauser i året som har gått. Men her er vi endelig, sammen.

Det var et engasjert landsråd som diskuterte utfordringer med horisontal oppgaveglidning (overføring av oppgaver mellom grupper av leger med ulik faglig bakgrunn) og vertikal oppgaveglidning (overføring av oppgaver fra leger til helsepersonellgrupper med mindre utdanning) i helsevesenet. Denne debatten skal også opp på Legeforeningens landsstyremøte i månedsskiftet mai/juni

– Politisk er dette et svært aktuelt tema, sier Ylf-lederen til yngreleger.no.

– Jeg er opptatt av at vi som fagpersoner har et aktivt forhold til hvilke oppgaver som må løses av oss, og hvilke som bedre kan løses av andre. Det er viktig å sikre en riktig kompetansesammensetning i alle nivåer av helsetjenesten.

Under debatten på årsmøtet ble det blant annet slått fast at det er flere premisser som må legges til grunn for at oppgaveglidning skal kunne gjennomføres på en forsvarlig og bærekraftig måte.

Ylf mener at oppgaveglidning ikke skal medføre redusert kvalitet på oppgavene som utføres, og at leger skal være fagpersoner som bruker sin tid på pasienter. I tillegg er det et vesentlig poeng at merkantilt arbeid utført av leger må tilbakeføres til merkantilt personell før medisinske oppgaver overføres til andre helsepersonellgrupper.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer