Nyheter > Aktuelt

I morgen skal Den norske legeforening velge ny president og i år har det vært et sjeldent stort engasjement omkring valget. Redaksjonen har stilt presidentkandidatene noen kjappe spørsmål på morgenkvisten av Landsstyremøtets første dag!

Anne-Karin Rime (f. 1968)

Leder Overlegeforeningen

UTDANNELSE OG JOBB

Seksjonsoverlege Intensivavdelingen Sykehuset Østfold - 2014-2018

Master i helseledelse - 2018

Overlege anestesiavdelingen Sykehuset Østfold - 2008-2014

Spesialist i anestesiologi - 2009

Spesialist i indremedisin - 2007

Cand.med. UiO - 1996

VERV

Sentralstyret Dnlf visepresident - 2019-2021

Overlegeforeningen nestleder - 2017-2019

Østfold legeforening, styremedlem - 2015-2019

Yngre legers forening styremedlem - 2002-2003

HTV Sykehuset i Østfold - 2001-2004

Bjørg Bakke (f. 1988)

Fastlege Porsanger Kommune

UTDANNELSE OG JOBB

Bachelor økonomi og administrasjon BI - d.d.

Cand.med. UiB - 2015

Bachelor sammenlignende politikk UiB - 2013

Assistant Attaché, The Permanent Mission of Norway to the UN, New York - 2014

Lege i spesialisering kirurgi Sørlandet sykehus - 2017-2018

Lege i spesialisering indremedisin Ahus - 2017

Turnustjeneste Ahus - 2015-2017

VERV

HTV Porsanger Kommune d.d.

HTV Sørlandet sykehus - 2017-2018

Leder Nmf - 2009

Hole

Hei Bakke! Først, gleder du deg til årets landsstyremøte?

Bakke

Hei! Ja, dette blir kjempespennende! Jeg ser frem til å møte alle i Legeforeningen samt utveksle meninger - det er dét som er gøy og spennende! Det er også mye av grunnen til at jeg stiller til valg som president - da skal man tåle å få litt motstand i meningsbrytningen.

Hole

Hvorfor tror du valget i år har engasjert så mange?

Bakke

Fordi det er noen som stiller litt utenfor det etablerte. Og det jeg ser, er at hvis man prøver å engasjere medlemmene, så blir de det! Se bare på hvor mange som deltar i år!

Hole

Nå har du riktignok erfaring som leder i Nmf samt som hovedtillitsvalgt, men ikke andre høyere sentrale verv. Hva vil du si til delegatene som kanskje tenker at de tar en liten sjanse på å stemme på deg som president?

Bakke

Jeg vil snu på det. Man tar en sjanse på å ikke stemme på meg. De som stiller i sentralstyret i år er en gjeng meget erfarne og dyktige tillitsvalgte i Legeforeningen, jeg kommer med en annen type erfaring som vi også trenger.

Hole

Hvis du må velge, hva blir den første saken du vil jobbe for å gjennomføre eller prioritere dersom du blir president?

Bakke

Jeg mener det er to ting vi må ta tak i : 1) Synlighet. Det vil si, hvordan vi jobber med synlighet. 2) Økonomi-styring. Vi må ha en bærekraftig økonomi.

Hole

Hvilke egenskaper vil du fremheve hos deg som gjør at du er egnet i til å være president i Legeforeningen?

Bakke

Jeg er i stand til å engasjere medlemmene samt skape synlighet. Det mener jeg jeg har vist flere ganger, blant annet under siste streik.

Hole

Godt årsmøte til deg Bakke og lykke til!

Saken oppdateres.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer