Nyheter > Aktuelt

Ylfs valgkomité ønsker forslag til ny redaktør for yngreleger.no. Kjenner du noen som kan egne seg? Eller kanskje dette kan være noe for deg? Meld inn forslag innen fredag 9/11.

På grunn av overgang til overlegenes rekker, er nåværende redaktør for yngreleger.no, Trude Basso, nødt til å si fra seg vervet ved årsskiftet. Etter Ylfs lover kan ikke redaktøren være medlem av annen yrkesforening enn Ylf. Vi gratulerer Trude med ny jobb og opprykk, men det er selvfølgelig trist å måtte gi slipp på en dyktig redaktør.

Valgkomitéen setter nå alle koster inn for å få på plass en ny redaktør før årsskiftet. Vi har som mål å presentere forslag til ny redaktør når landsrådet er samlet til tariffkonferanse 7. desember. Vi ber derfor om at alle forslag raskt meldes inn til valgkomiteen, gjerne med en liten begrunnelse. Du kan foreslå noen du kjenner (det er i så fall en fordel om personen er orientert om at hen foreslås og er interessert i å påta seg vervet) eller du kan melde interesse på egne vegne.

Fra lovene:

Redaktøren utøver sin virksomhet i henhold til instruks vedtatt av landsrådet. Dersom redaktøren i perioden ikke lenger er medlem av Yngre legers forening, må han/hun tre ut av vervet. Ny redaktør velges av landsrådet. I perioder uten valgt redaktør utpeker Ylfs styre en setteredaktør. Det skal da velges ny redaktør ved første landsråd.  

Om redaktørvervet

Ylfs redaktør har det redaksjonelle ansvaret for Ylfs digitale medlemsmagasin, yngreleger.no. Jobben innebærer daglig drift og oppdatering av yngreleger.no med planlegging av innhold, redaksjonell bearbeiding og publisering av andres tekst, produksjon av egne tekster og spredning av innhold i Ylfs ulike kanaler, samt vedlikehold og videreutvikling av nettsiden. Redaktøren jobber tett på Ylfs styre og deltar på alle styremøter og større samlinger i regi av foreningen. Vervet godtgjøres med et honorar på 3 G per år.

Meld inn ditt forslag til valgkomiteen på e-post hannevaleur@gmail.com innen 9/11-18. Valgkomiteen tar kontakt med alle foreslåtte kandidater. Komiteens innstilling presenteres for landsrådet, som gjør det endelige valget. Ny redaktør velges for perioden 1. januar til 31. august 2019. Redaktør for neste valgperiode (1.sept 2019- 31.aug 2021) velges på årsmøtet våren 2019.   

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer