Nyheter > Aktuelt

Under tariffkonferansens andre dag vedtok Yngre legers forening enstemmig en resolusjon om medisinsk nøytralitet.

Bakgrunnen er gjentatte krigshandlinger i og nærme Europa, men også en påminnelse om konflikter som foregår uten den samme oppmerksomheten. I Gaza viser WHOs overvåkning av angrep på helsepersonell at sykehus, ambulanser, pasienter og helsepersonell blir utsatt for angrep.

- Dette er alvorlig og noe Ylf tar tydelig avstand fra. Prinsippet om medisinsk nøytralitet skal alltid respekteres. Jeg er derfor glad for at landsrådet sammen har kommet frem til en resolusjon der vi understreker dette viktige budskapet, sier Ingeborg Henriksen, leder i Yngre legers forening.

Slik er resolusjonen:

Den medisinske nøytraliteten må respekteres. 

Yngre legers forening fordømmer på det sterkeste ethvert angrep på uskyldige, sivile, helsepersonell og helseinstitusjoner. I krig og konflikt taper alle. Helsepersonell må sikres trygge arbeidsforhold, slik at de kan behandle pasienter i samsvar med de etiske verdiene profesjonen er tuftet på. Yngre legers forening krever at det internasjonale prinsippet om medisinsk nøytralitet i tråd med Genèvekonvensjonene og menneskerettighetene respekteres.

I tillegg ble følgende tillegg vedtatt:

Landsrådet vedtar at Yngre legers forening stiller seg bak markeringen #NotATarget som planlegges på norske sykehus den 11.12.23.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer