Nyheter > Fra foreningen

Som LIS1 kan du bidra til å påvirke hverdagen for LIS1 i din helseregion. I september skal det velges fire nye regionale Yngsterepresentanter.

Hvem er Yngsterepresentantene?

De regionale Yngsterepresentantene er tillitsvalgt for LIS1 i distrikt i helseregionen. Som regional Yngsterepresentant sitter man også i Landsrådet, som er Ylfs øverste organ, med stemmerett som delegat. Man har dermed stor innflytelse som representant for regionens LIS1. Landsrådet møtes fast to ganger i året i tillegg til eventuelle ekstraordinære landsrådsmøter. Du har krav på fri med lønn fra arbeidsgiver og det teller ikke som fravær. Reise- og opphold dekkes av Ylf.

Hvem kan stille?

For å stille til valg trenger du ingen erfaring fra fagforeningsarbeid. Det viktigste er at man er motivert. Det velges en Yngsterepresentant fra hver helseregion. Vervet går over 2 år, altså fra høsten 2021 til høsten 2023. I tillegg velges det fem vararepresentanter per Yngsterepresentant. Alle medlemmer i Ylf som for tiden er LIS1 kan stille til valg, også de som starter i LIS1 på sykehus høsten 2021. Plassen som representant i Landsrådet beholder du gjennom valgperioden på to år, altså til 2023, uavhengig av om du er ferdig som LIS1 eller ikke.

Hvorfor stille?

Vil du jobbe for konkurransedyktig lønn, bedre arbeidsvilkår for gravide eller bedre betingelser på legevakt? Vil du stille opp for LIS1-kollegaer i distrikt? Og bli kjent med engasjerte tillitsvalgte? Vervet kan formes etter egen motivasjon sammen med andre engasjerte Yngsterepresentanter, og er en unik mulighet til å påvirke Ylf sin politikk.

Hvordan foregår valget?

Valget foregår digitalt i starten av september og informasjon om valget vil sendes ut via mail i løpet av august. Det er dermed viktig å oppdatere egen medlemsinformasjon på Min side, særlig ansettelsesforhold og mailadresse.

Hvis du har spørsmål om vervet eller er LIS1 i distrikt med behov for bistand, ikke nøl med å ta kontakt med oss!

  • Yngsterepresentant Helse Sør-Øst: Torbjørn Strømsnes (mail: yngste.hso@legeforeningen.no)
  • Yngsterepresentant Helse Vest: Beanca Gjølberg Grottenberg (mail: yngste.hv@legeforeningen.no)
  • Yngsterepresentant Helse Midt-Norge: Kaja Sørgård Eriksen (mail: yngste.hmn@legeforeningen.no)
  • Yngsterepresentant Helse Nord: Eirin Krüger Skaftun (mail: yngste.hn@legeforeningen.no)

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer