Nyheter > Fra foreningen

Leder Forum 5/2015

Ylf var samlet til tariffkonferanse i Tromsø 29. oktober. Det ble staket ut en tydelig kurs for tarifforhandlingene neste år. Vårens oppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at alle deler av vår tariffavtale i praksis kan reforhandles. Sett i lys av fjorårets forhandlinger som nesten endte i streik grunnet arbeidsgiversidens ønske om å utvide dagarbeidstiden vår, må vi ta høyde for at også neste års oppgjør kan bli tøft. Spørsmål om utvidelse av dagarbeidstid er aktuelt i flere land. Jeg anbefaler dere alle å følge med på hva som skjer i England i disse dager, der British Junior Doctors kjemper mot en utvidelse av normalarbeidstiden til 7-22 mandag t.o.m. lørdag. Både arbeidsmiljø- og pasientsikkerhetsmessig har engelskmennene gode grunner for å kjempe imot et slikt initiativ.

 "Det blir vemodig å legge bladet ned, men jeg tror landsrådet har tatt et riktig valg."

Ylf-leder Christer Mjåset

Forum for Yngre legers skjebne var også et debattert tema på høstens tariffkonferanse. Ylf-styret hadde på forhånd foreslått å lansere en nettversjon av Forum for lettere og raskere kunne nå ut med informasjon til medlemmene. Det var ikke en eneste kritisk røst fra talerstolen knyttet til dette forslaget. Derimot var det flere av delegatene som mente at etableringen av et nettmagasin ikke var nok, og at Ylf også må tenke på å kommunisere via smarttelefon og nettbrett. Et forslag om å utvikle en egen Ylf-app, ble derfor vedtatt. Hva denne app’en skal inneholde og hvilke funksjoner den skal ha, er ennå ikke bestemt. Her er det mulig å komme med innspill for dem som ønsker det. Det ligger også i vedtaket at Ylf skal utrede muligheten for å gjøre dette til en satsing for hele Legeforeningen. Det er neppe bare yngre leger som vil dra nytte av en mer nettbasert kommunikasjonsstrategi i tiden framover.


Neste nummer av Forum for yngre leger vil med andre ord bli det aller siste. Det blir vemodig å legge bladet ned, men jeg tror landsrådet har tatt et riktig valg. Jeg ser i hvert fall fram til å kommunisere med dere via nettbaserte plattformer og ikke bare på trykket papir.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer