Nyheter > Aktuelt

Foto: Gunnar Nielesien

Spekter og Legeforeningen er blitt enige om et lønnsoppgjør for sykehusleger i samsvar med frontfaget, dvs. en årslønnsvekst på 3,3 % i 2014.

Artikkelen ble publisert i Forum 5/2014.

En ramme på 3,3 % vil si at sentrale parter har beregnet at lønnsveksten for 2014 vil være 3,3 % i gjennomsnitt per lege. Inkludert i rammen er det også beregnet effekt av økt UTA- og vaktbetaling grunnet økt basislønn. Virkningsdato for lønnsoppgjøret er 1. januar.

De sentrale lønnstilleggene er avtalt slik for Ylfs medlemmer i helseforetakene:

Lønnstillegg og ny minimumslønn 2014 i helseforetak

Medisinstudent med lisens: + 11 000 = 417 000

Turnuslege: + 15 000 = kr 462 500

LIS A: + 18 000 = kr 521 000

LIS B: + 18 500 = kr 560 500

LIS C: + 19 000 = kr 602 000

LIS D: + 19 000 = kr 602 000 (om ikke spesielt regulert i B-delen ved foretaket)

Legespesialist: kr 630 000 (den lokale minimumslønnen for legespesialist skal minimum tilsvare minimumslønnen for LIS D)

Ved Lovisenberg sykehus har Spekter og Legeforeningen avtalt følgende minimumslønn pr 1. januar 2014:

Minimumslønn 2014 Lovisenberg sykehus

Medisinstudent med lisens: kr 418 700

Turnusleger: kr 463 200

LIS A: kr 535 300

LIS B: kr 588 700

LIS C: kr 636 600

LIS D: kr 678 600

Legespesialist: kr 678 600

Alle tilleggene inngår i basislønn og kommer i tillegg til den samlede lønn som arbeidstakeren har fra før, som medfører at UTA/vakt-tilleggene også øker.

Avtalt virkningsdato for lønnsoppgjøret er 1. januar, som gir en etterbetaling av økt basislønn og økt UTA- og vaktkompensasjon fra alle årets måneder. Lønnstillegget har mest sannsynlig blitt etterbetalt ved lønnskjøringen i oktober, eller senere i året. Dette vil variere mellom helseforetakene. Ylf råder alle til å kontrollere etterbetaling. Husk evt. kategoriopprykk.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer