Blogg > Yngreleger-bloggen

Foto: Lars Magnus Aker

Endelig er det årsmøtetid! Midt i vårblomstringa skal vi lage fagforeningspolitikk, vi skal terpe på dagsorden, vi skal referere til statutter og vi skal løse verdensproblemer. Jeg gleder meg til å se deg engasjere deg i fagforeningen din!

I verdens beste land er kun det beste godt nok.

Det aller beste er samarbeid, respekt og anstendig arbeidsliv for alle. Er du lege, så er du også menneske. Du trenger å arbeide på et sted som ivaretar dine tariffmessige, sosiale og velferdsmessige rettigheter. For å sikre oss at økonomiske interesser, styringsmessige interesser og narsissistiske interesser ikke får jamne dine arbeidstagerrettigheter til jorden, så trenger du vaktbikkjene. Og vaktbikkjene, det er som regel oss tillitsvalgte. På hver enhet, avdeling, klinikk, divisjon og foretak, så er det noen som jobber med nebb og klør for å ivareta interessene til de mange. Er det ikke herlig, dere?

Hva er en tillitsvalgt?

Hva er en tillitsvalgt? Annet enn en lege med behov for å stikke av på møter for å diskutere med sjefen og signere på arbeidsplaner? 

Jeg vil argumentere for at det å være tillitsvalgt kan passe for mange, og at det både er ønskelig og påkrevet at vi er forskjellige mennesker, forskjellige leger, og med forskjellige motiver og personlighetstyper.

Personlighetstyper sier du? Er ikke alle leger samme ulla da? Nei, vi er nok ikke det. Man kan argumentere for at vi som gruppe kan kjennetegnes ved en rekke faktorer, men faktum forblir - vi er noget forskjellige. Jeg benytter herved anledningen til å lenke til en artikkel med tittel "Hva er en lege?" publisert i Tidsskriftet (alle vet hvilket tidsskrift jeg snakker om da, det er jo bare ett tidsskrift). 

Tillitsvalgtes gleder og hodepiner - hva du trenger å tenke på før du melder deg som tillitsvalgt

Vi tar gleder først - det er mest hyggelig.

1) Folk. Folk er fantastisk. Det er ikke den ting folk ikke kan lære deg, vise deg og glede deg med. Det er en sann fryd å se interesse, engasjement, faglig drive, humor og kunnskap blant legekolleger overalt. En fryd sier jeg!

2) Fellesskap. Vårt felles prosjekt er å sikre gode arbeidsforhold, sosiale forhold, lønn og utdanning for alle leger. Vi så det under streiken - vi kan mobilisere, vi kan stå sammen, vi kan forene.

3) Alle gode ting er 2+1. Kunnskapen og erfaringen man opparbeider seg i tillitsvalgtsapparatet til Legeforeningen er enestående. Kurs, konferanser, diskurs og selve arbeidet er næring til hjernen. Du utvider dine perspektiver, du får lederkompetanse, du blir et bedre menneske av det. Og ikke minst, du får anledningen til å hjelpe dine kolleger og kjempe for kollektivet. 

Hodepiner:

1) Det er vanskelig å være tilstrekkelig paranoid når det kommer til å forutse hva arbeidsgiver kan finne på å gjøre med/mot folk. Noen ganger er saker vanskelige og man ser ikke alltid selv det hele bildet og hva man skal gjøre. Løsning: Tillitsvalgte har støtteapparat sentralt med både styremedlemmer og jurister som kan bidra i de fleste settinger, enten med direkte bistand til medlemmet, eller med støtte til tillitsvalgte som trenger råd.

2) Tiden er knapp, og å sjonglere jobb, tillitsvalgtarbeide, familie, venner og alt det der, kan være krevende. Løsning: Samarbeid, frikjøp og UTA. Vi har mange nivåer av tillitsvalgte, og ofte kan man bli enige om en fordeling av oppgaver. For mange vil det være aktuelt å benytte seg av frikjøp og UTA-ordninger for å reise på møter hist og her. 

3) Ha, jeg klarer ikke å komme på nr 3. Jeg er så glad for å være tillitsvalgt at det overskygger et eventuelt tredje punkt. 


Nå som du er fiks ferdig motivert til å bli tillitsvalgt

Engasjèr deg i enheten, avdelingen, klinikken, divisjonen og på foretaket, lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er ikke skummelt eller farlig, det er gøy, givende og nyttig.

Meld deg på tillitsvalgtkurs, møt på årsmøtet og Landsmøtet - jeg lover at du ikke vil angre! 

I år er det valgår, og vi skal sette sammen nye styrer både i Yngre Legers forening og i sentralstyret i Legeforeningen. Det er meldt inn kandidater, og dem kan du lese mer om i denne presentasjonen

Til mine barn

Forfatteren Stig Holmås har skrevet et nydelig dikt som jeg håper kan sette stemningen før vi møtes til vårens vakreste eventyr, Ylfs årsmøte i Sandefjord, og etterhvert Legeforeningens landsstyremøte i Ålesund.


Dikt til mine barn

Jeg etterlater mine barn dette diktet 

For at de skal lære å elske vindene, havet, 

Den søte lukten av stor kjærlighet, – 

og fagforeningene. 

Uten dem hadde vi ingenting. 

Den sultne ser ikke det vakre. 

Den trette orker ikke elske.

Jeg etterlater mine barn dette diktet 

For at de skal lære å elske vindene, havet, 

Den søte lukten av stor kjærlighet, – 

og fagforeningene. 

Uten dem hadde vi ingenting.


Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer