Blogg > Yngreleger-bloggen

Ryktet om legen som overmenneske oppsto omtrent samtidig som da vi lærte å redde liv. Eller skar bort noe ekkelt, og etterpå skrøyt av det til noen.

Delvis går ryktet ut på at vi er laget av andre materialer enn andre mennesker. Noe mer slitesterkt og mer motstandsdyktig, noe som tåler alt.

Denne «legematerien» gjør at vi tåler flere døgn i strekk på vakt. Vi trenger ikke tisse, spise eller drikke i løpet av døgnet. Vi kan holde på med hjertelungeredning og operere hemiproteser mens vi føder egne barn. Vi kan undersøke, diagnostisere og behandle fortere enn i forrige uke, bare trusselen om mer å gjøre kommende uke er stor nok. Vi klarer alt, mestrer alt, og holder ut alt. Legen trenger da ikke pause eller mat! 

Eller holder ryktet egentlig vann? Man skulle jo nesten tro at vi også består av like mye vann, karbon og kalk som andre. Hvordan kan dette stemme? Hadde vi vært laget av det samme materiale som alle andre så måtte vi hatt avtaler som sikret et anstendig arbeidsliv og arbeidsgivere som tok det for gitt at vi også er mennesker. Det sku’ tatt seg ut!

"Mest av alt så har vi nok kollegaer som er besnærende like vanlige mennesker."

- Oda Solheim Hammerstad

Arrogante og styringsglade

Ryktet om utholdenhet og blærekapasitet er ikke det eneste som ryktes om oss leger. Noen vil si vi er for arrogante, bortskjemte, tar oss for mange friheter. Vi bestemmer for mye av pasientbehandlingen, vi styrer for mye av det som skjer i helsetjenesten. Det trengs nok å sette leger på plass, sier ryktet videre.

Problemet med rykter er at man må sjekke om de stemmer, før man kan ta dem for god fisk. 

Det blir tydelig for oss at vi trenger fagforeningen når vi står der i natten, en helgevakt, sulten, tørst og forkjøla. Ledelsen snakker om effektivisering, budsjettkutt og dyr UTA. Legen opplever at byråkratene tar beslutninger om fag uten at legens ord er blitt hørt, du har ikke hatt studiedag siden jul og haugen med epikriser har vokst seg stor som et vondt år. Vår beskrivelse av virkeligheten er en viktig stemme i å forme det helsevesenet vi ønsker og trenger å drive.

Vi jobber ubekvemt og lenge av flere grunner, både arbeidsglede og ønske om erfaring, men også med motivasjon for å oppnå goodwill og lønnskompensasjon, i tillegg til verdens mest morsomme og spennende yrke.

Kjøtt og blod

Vi kan alle navnet på en arrogant kollega, en kollega som fikser alt, en kollega som fikser lite, en kollega som er rask, og en som er så treg at kaffen blir kald. Mest av alt så har vi nok kollegaer som er besnærende like vanlige mennesker. Vi trenger det gode arbeidsliv, det gode faglige liv og forsvarlige rammer for hva vi skal gjøre og hvor lenge vi skal gjøre det på jobb. Rammene må ta høyde for at det er vanlige mennesker, med alle deres styrker og svakheter, som er leger i det ganske land. Derfor trenger vi de tillitsvalgte, fagforeningen, vi trenger styrken av de mange. 

Er du turnuslege eller lege i spesialisering, så er Yngre Legers forening foreningen for deg. Vi kjemper for legemenneskenes arbeidsliv og utdanningsløp, fordi det trengs i en verden der ingenting blir til av seg selv.

I Yngre Legers forening så finner du bare helt vanlige mennesker av kjøtt og blod. Jeg har sjekka.