Blogg > Redaktørens blogg

Elever i hele verden streiker for klimaet. Også i Legeforeningen var det de unge som satte klima og miljø på dagsorden under årets landsstyremøte. De fikk gehør i salen - en resolusjon for klima, miljø og folkehelse ble enstemmig vedtatt. Nå er det nok snakk og på tide og handle.

Elever har denne våren streiket for klima og miljø. Forrige uke var de igjen samlet foran Stortinget til den 17. streiken så langt. Elevene dropper skolearbeid for å protestere mot de voksnes holdninger til globale, menneskeskapte klimaendringer. Det er deres fremtid. At de prioriterer å kjempe for at planeten skal forbli beboelig, fremfor algebra og rettskrivning er forståelig.

Er det grunn til å være bekymret? Ja! En temperaturstigning på beskjedne 1,5 grader celsius vil få enorme ringvirkninger, i følge FN. Skadeomfanget er vanskelig å se for seg. Is vil smelte. Havnivået stige. Noen steder vil det bli våtere, andre tørrere. Hetebølger. Oversvømmelser. Konsekvensene rammer globalt, så vel som nasjonalt. Epidemier, matmangel, klimaflyktninger, konflikt og krig – for å nevne noe. Paradoksalt nok vil de fattigste, som i minst grad har medvirket til "krisen", rammes først og mest. Det er på høy tid å gå fra ord til handling!

Nylig skrev professor John Gunnar Mæland og kolleger i en kronikk i Tidsskriftet for Den norske legeforening at: “Å bekjempe klimaendringer er en av vår tids viktigste folkehelseoppgaver og krever igjen at leger går på barrikadene”. I artikkelen belyser de sammenhengen mellom klima og helse, og etterlyser handling fra Legeforeningen. Deres oppfordring ble hørt.

Under Legeforeningens landsstyremøte ble klima og miljø satt på dagsorden – også her av de unge. “Klimautfordringene er den første trusselen mot helse,” sa Nora Ruud fra NMF på talerstolen. Hun fikk bred støtte; behovet for en tydelig politikk i møte med de nye klimautfordringene er absolutt nødvendig. På landsstyremøtets siste dag ble en resolusjon for klima, miljø og folkehelse enstemmig vedtatt, og Legeforeningen har dermed forpliktet seg til å arbeide aktivt for å få gjennomslag for klimatiltak.

Legeforeningen har mulighet til å påvirke på flere arenaer. Gjennom internasjonalt samarbeid og nasjonal politikk kan man påvirke politiske beslutninger. Befolkningen må opplyses om helseskader som vil følge av klimaendringer, og det må fokuseres på økt kunnskapsformidling. Klima handler om hverdagslivet; man kan reise mindre, ta tog fremfor fly og unngå å printe ut unødvendige papirer - også i den daglige driften bør det skje endringer.

Legeforeningen har vist at de tar klima på alvor. De unge, streikende blir hørt. Legene er klare til å stille seg på barrikadene, la håpe dette kan være til inspirasjon for andre.

Nok snakk, handling kreves!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer