Blogg > Redaktørens blogg

Da er vi endelig klare til å slippe Ylfs nye digitale medlemsmagasin ut på det store internettet! Her er målet at du som Ylf-medlem skal finne nyttige, interessante og underholdende artikler.

Ylf besluttet høsten 2015 å legge ned medlemsbladet på papir, Forum for Yngre leger, og heller opprette et nytt digitalt medlemsmagasin. Og nå er det blitt en realitet! Det har vært noen intense måneder med arbeid for å få den nye nettsiden på plass, og det har vært utrolig morsomt å få lede denne prosessen. På yngreleger.no har vi forsøkt å videreføre mye av det vi gjorde i Forum, men samtidig åpner et nettmagasin opp for mange nye muligheter, feks blogg og kommentarfelt.

Det du trenger og litt mer

En viktig del av informasjonsarbeidet i Ylf er å holde medlemmene oppdatert på hvilke lover og retningslinjer som gjelder som arbeidstaker, og hvilke rettigheter de har. I Forum hadde vi hver utgave en artikkel som systematisk gikk gjennom disse aspektene knyttet til et spesifikt tema som feks arbeidstid, ferie eller turnustjeneste. Slike artikler kalte vi napp-ut-bilag, siden de sto i midten av bladet og skulle være enkle å nappe ut og spare på til den dagen man trengte dem. Nå er det heldigvis slutt på tiden der den ivrige ylf'er måtte gå rundt med x antall krøllete og etterhvert utdaterte papirartikler i lomma for å finne ut av når man kan ta ferie og hvordan du leser lønnslippen. I Arbeidslivsguiden finner du en rekke artikler som omhandler avtaleverk, rettigheter og plikter i arbeidslivet som turnuslege, LiS og stipendiat. Alt samlet på ett sted og enkelt tilgjengelig via noen få klikk.

Det å være yngre lege handler heldigvis om mer enn bare avtaler og rettigheter. På yngreleger.no vil vi også vise frem alle de bra og mindre bra sidene ved tilværelsen som ung (og nokså ung) lege i dag.

Yngrelegerbloggen

Og det har vi fått en strålende mulighet til å gjøre på vår nye blogg! Her har vi begynt jobben med å samle et panel bloggere sammensatt av Ylfere fra ulike steder i landet og fra ulike spesialiteter. Bloggerne våre kommer til å blogge om det som opptar dem i deres legehverdag og bidra med jevnlige blogginnlegg. Allerede nå kan du bli kjent med Marte, Line og Judeson, og flere bloggere kommer til de neste ukene. Ylf-lederen og redaktøren, altså meg, har også fått egen blogg. Dette blir så gøy! Om du kjenner på at du har en liten blogger i abdomen, er det bare å ta kontakt!

"Vis meg en fornøyd redaktør, så skal jeg vise deg en dårlig avis," sa Kåre Valebrokk. Dette "mottoet" lever jeg i stor grad etter i min redaktørgjerning, men akkurat i dag tillater jeg meg å være en liten smule fornøyd med at vi har fått yngreleger.no opp og stå.

- Hanne Valeur -

Hva driver Ylf med?

Helsevesenet og helsepolitikken gjør stadig nye krumspring. Ylf er involvert i mange prosesser opp mot helseforetak, Helsedirektorat, internasjonalt og internt i Legeforeningen. På yngreleger.no får styret muligheten til å nå ut med informasjon om hva som skjer raskere enn tidligere. Under sjangrene Fra foreningen og Aktuelt skal du kunne holde deg oppdatert på det som foregår.

"Dette er jo helt på bærtur!"

Sterke meninger og god debatt har alltid kjennetegnet Ylf. Og en god debatt er gjerne en godt opplyst debatt. I sjangeren Debatt og perspektiver skal vi publisere meninger, innspill og betraktninger - gjerne fra deg! Send oss en kronikk om du mener noe eller vil løfte en Ylf-relatert problemstilling opp til debatt. Her kommer vi også til å invitere inn andre debattanter, fagpersoner og skribenter til å skrive om aktuelle temaer.

Intervjuer

I Forum hadde vi lang tradisjon for å intervjue aktuelle personer - leger og andre mennesker med betydning for helsevesenet. Dette kommer vi til å følge opp på yngreleger.no. Du finner også flere av intervjuene som har stått på trykk i Forum de siste årene på den nye siden: Klikk deg inn på sjangeren Intervjuet. Og har du tips til noen vi kan intervjue, eller er du selv glad i å skrive portrettintervjuer - gi lyd! Det samme gjelder dere som vet om Ylfere som skal disputere eller skal disputere selv. Vi presenterer gladelig funnene i spalten Mitt funn.

Kommentarfelt

Det digitale formatet fører med seg muligheten til å kommentere artikler direkte i kommentarfeltet. Jeg håper mange vil benytte seg av denne muligheten - både for å kommentere og debattere det som står i artikkelen, men også for å stille spørsmål eller få ryddet opp i uklarheter rundt det aktuelle temaet. Kjør debatt! Eneste regler er at du må undertegne med fullt navn og oppføre deg pent.

La oss høre hva du synes!

Om du leser dette, betyr det at siden har blitt lansert uten store katastrofer og fase 1 i dette langsiktige prosjektet er gjennomført. Men vi gir oss ikke her! Vi vil jobbe kontinuerlig for at innholdet og funksjonaliteten på yngreleger.no svarer til behovet og ønskene til alle medlemmene rundt omkring. Så gi oss tilbakemelding om det er noe du savner, ikke skjønner, synes ser rart, kult eller tåpelig ut. Alt kan alltid bli bedre!

"Vis meg en fornøyd redaktør, så skal jeg vise deg en dårlig avis," sa Kåre Valebrokk. Dette "mottoet" lever jeg i stor grad etter i min redaktørgjerning, men akkurat i dag tillater jeg meg å være en liten smule fornøyd med at vi har fått yngreleger.no opp og stå. Takk til alle som har bidratt i arbeidet så langt; landsrådet som turte å vedta full omlegging, styret som har diskutert løsningen gang på gang, flinke designer Joao i Netlife og superkodehodene i WJA!