Arbeidsliv

Ylf får mange spørsmål om hvilke regler som gjelder for LIS 1 når det gjelder ferie og fravær. Her kommer en kort oppsummering.

Fraværsreglene for LIS 1 er nye, og er ikke de samme som gjelder for turnuslegene. Ylf får mange spørsmål om hvilke regler som gjelder for LIS 1 når det gjelder ferie og fravær.

Nå som sommerferien nærmer seg med stormskritt, oppsummerer vi kort hvilke regler som gjelder for LIS 1. For mer informasjon om andre forhold rundt ferie, se til denne tidligere publiserte artikkelen som er skrevet om nettopp ferie.  

I ny LIS 1 er det mulig å ha inntil ti prosent fravær i sykehus og inntil ti prosent fravær i kommunehelsetjenesten i tillegg til fem uker årlig ferie. Det er ikke regler for hvor mye fravær man kan ha på et sted, men et for høyt fravær et sted vil kunne føre til at læringsmålene ikke oppnås.  

Ti prosent innebærer 5,2 uker fravær i tillegg til feriefravær for sykehus og 2,6 uker fravær i kommunehelsetjenesten.  

Spesialistforskriften og fravær

Ferie og fravær reguleres av Spesialistforskriften

I Spesialistforskriften står det at «Lovfestet eller tariffestet ferie skal telle med ved beregningen av samlet utdanningstid. Det samme gjelder deltakelse på kurs eller liknende fravær som er relatert til utdanningen. Sykefravær, permisjoner og annet fravær som ikke omfattes av andre ledd og som utgjør mer enn ti prosent av tjenestetiden, skal komme til fratrekk.» 

Når det gjelder rett til å fullføre LIS 1 gjelder det at en lege som har hatt sykefravær, permisjoner eller annet lovfestet eller tariffestet fravær på mer enn ti prosent av utdanningstiden som LIS 1, skal få tilbud om å fullføre utdanningens første del hos samme arbeidsgiver. 

God sommer!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer