Arbeidsliv

I denne "Clara forklarer" filmen går vi gjennom hvilke rettigheter du har til vaktfritak som gravid sykehuslege. Her finner du også en oppsummerende tekst med henvisning til tariffavtalene og et eksempel på bekreftelse fra lege.

Det er flere sykehus som har regulert rett til automatisk vaktfritak. I tillegg er det andre sykehus som praktiserer det slik. Der hvor dette ikke er tilfellet finnes i prinsippet to muligheter med utgangspunkt i tariffavtalene våre (særlig dersom du jobber på Spekter-sykehus).

1. I § 1.4 i tariffavtalens A1 står det:

Gravid arbeidstaker med risikofylt arbeid og som i samråd med lege eller etter lov/forskrift er blitt overført til annet arbeid i helseforetaket, skal beholde full lønn.

Dersom graviditeten medfører at arbeidstakeren midlertidig ikke kan utføre sitt vanlige arbeid og arbeidet ikke kan tilrettelegges på en slik måte at det er mulig med omplassering, har hun utvidet rett til permisjon med lønn tilsvarende perioden fra fratredelsen og frem til det tidspunkt hvor hun starter å motta foreldrepenger

Den første delen av teksten sier at du har rett til tilrettelegging dersom du jobber risikofylt arbeid. Det du må gjøre er å få legen din til å skrive en bekreftelse, for eksempel noe som dette:

Jeg bekrefter herved at XXX , født XXX, av hensyn til mor og foster ikke kan jobbe vaktarbeid i siste trimester, da dette vurderes som risikofylt arbeid. Det er nødvendig med tilrettelagt arbeid.

Denne leverer du til arbeidsgiver så raskt det lar seg gjøre, slik at leder kan omrokere på tjenesteplanen for å unngå at du jobber vaktarbeid. Du skal selvsagt ha full lønn for perioden, inkludert alle vakttillegg og UTA tid.

Spekter definerte nattarbeid som risikofylt under graviditet, da denne saken var oppe for Arbeidsretten. Så dette er en rettighet du har, ikke noe du skal spørre om. Det eneste du trenger er en erklæring fra lege. 

2. I § 3.6.4 i tariffavtalens A2 står det:

Gravide som er i de tre siste måneder av svangerskapet og kvinner som ammer, gis mulighet til å ha en daglig arbeidstid som ikke overstiger 9 timer. Gravide som søker fritak i medhold av denne bestemmelsen beholder full lønn, jf. overenskomstens del A1, pkt. 1.1. 

Tanken bak denne teksten er god, men vi vet at denne paragrafen utnyttes og at for eksempel høygravide settes på 9 timers vakter. Hvis du velger å bruke denne bestemmelsen kan du altså bli bedt om å jobbe 9 timer daglig. Arbeidsgiver mener du også kan settes opp på vakter i denne tiden.

Men dersom du blir satt på vakt, kan du altså bruke bestemmelsen i A1 som beskrevet over. 

Om du er syk under svangerskapet, og har en diagnose som gjør at du ikke kan jobbe vakter, skal du selvsagt sykemeldes. Bare ikke la leder presse deg ut i sykemelding for å unngå å måtte tilrettelegge på avdelingen. Sykemelding kan være ufordelaktig dersom det ikke er nødvendig, fordi du mister sykedager, og du risikerer også å miste ansiennitet til ferdig spesialist.

For mer informasjon

Dette var en rask gjennomgang, for mer informasjon om eks rettighetene ved Virkesykehus trykk her. På Diakonhjemmet og ved Haraldsplass vil du ha automatisk vaktfritak. 

Tariffavtalens A1 ved Spektersykehus finner du her, mens A2 ligger her.

Hvis du støter på problemer med å få oppfylt dine rettigheter omkring vaktfritak, svangerskap eller permisjon så vil vi gjerne høre om det! Kontakt oss da på ylf@legeforeningen.no

Lykke til! 

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Mye bra som står og sies her, men jeg skulle ønske meg at YLF så bort fra tariffavtalen og heller skulet til lovverket. Uavhengig av tariffavtale har alle gravide lovfestet rett til fritak fra arbeid som kan være skadelig for fosteret eller påvirke graviditeten etter en individuell vurdering fra lege. Dette omfatter for eksempel stråling, kjemikalier, støy, biologisk helsefare, nattarbeid fra 2. trimester, langvarig stående arbeid fra 2. trimester og det meste som kan medføre skadelig stress. Det skal gjøres en individuell vurdering av en lege, og dette dokumenteres på et skjema fra Arbeidstilsynet. Mer info og link finnes her: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Venter+du+barn/svangerskapspenger Videre synes jeg dere godt kunne oppfordret våre medlemmer å kontakte bedriftshelsetjenesten på sykehuset. Alle sykehus har en BHT, og de har omfattende erfaring med både hva som kan være fosterskadelig på arbeidsplassen og tilrettelegging for den gravide.