Nyheter > Aktuelt

12. februar var Ylfs landsråd samlet for ekstraordinært landsrådsmøte. Som følge av covid-19, var også dette møtet digitalt, men det var ikke til hinder for en god debatt!

Som følge av covid 19-pandemien ble fjorårets hovedoppgjør forskjøvet til høsten 2020. Den usikre smittesituasjonen og påfølgende risiko for problemer med gjennomføring av lokale forhandlinger, gjorde at Legeforeningen og Spekter avlyste lokale forhandlinger i 2020, og heller åpnet for lokale forhandlinger med tekstlige endringer i b-delene i mellomoppgjøret 2021, der man vanligvis kun forhandler lønn.

Ettersom forhandlingstidspunktet i 2020 ble forskjøvet, var ikke resultatene fra lønnsoppgjøret 2020 klart på høstens tariffkonferanse. Landsrådet bestemte derfor at det skulle avholdes et ekstraordinært landsrådsmøte etter at forhandlingene var avsluttet, før man avgjorde videre forhandlingsstrategi.

12. februar samlet landsrådet seg foran hver sin skjerm med kaffekopper i hendene og hodetelefoner på ørene. Ylf-leder Kristin Utne tok landsrådet gjennom forhandlingssystemet, i tillegg til Ylfs-bakgrunnshistorie og tiden fra 2001 frem til i dag. Tradisjonelt har Ylf hatt sentrale lønnsforhandlinger (Det vil si forhandlinger mellom Legeforeningen og Spekter) og ikke lokale (Det vil si mellom lokale tillitsvalgte og arbeidsgiver på de enkelte helseforetakene). I 2018 hadde Ylf lokale lønnsforhandlinger, men gikk bort fra dette og har forhandlet sentralt siden 2019.

Før møtet presenterte styret sine forslag, men det er alltid landsrådet som bestemmer. Med disse ordene åpnet Ylf-lederen debatten. Ylfs landsråd skuffet ikke, og talelisten ble som vanlig fort fylt opp. Det var mange innlegg og stort engasjement. Særlig gledelig var det at vi fikk mange gode innlegg fra ferske foretakstillitsvalgte, som dermed kan vente seg en pakke i posten fra Ylf-lederen.

Valgkomitens Sigurd Breder informerte om at det er valgår i Ylf. Alle posisjoner er på valg: leder, nestelder, styremedlemmer, valgkomiteen, redaktør og desisor. Alle som vil stille til valg oppfordres til å melde seg! Kontakt valgkomiteens leder Anja Fog Heen (anjaheen@gmail.com), Sigrud Breder (sigurd.breder@gmail.com) eller Anne Sandvik (sandvik.anne@gmail.com). Valget holdes på vårmøtet i april, og mer informasjon vil legges ut på yngreleger.no, facebook og instagram snart – følg med!

Slik er forhandlingssystemet i Spekter-Helse

A: Nasjonalt nivå

  • Innledende sentrale forhandlinger mellom Spekter og Akademikerne helse. Protokollen gjelder generelt og inkluderer for alle akademikerforeningene og alle helseforetak/sykehus. 

A1: Sosiale bestemmelser – nasjonalt nivå

  • Likelydende avtale inngås mellom Spekter og Akademikerne helse, på vegne av foreningene. Avtalen omfatter kriterier for lønnsdannelsen i helseforetakene, likestilling og sosiale bestemmelser, herunder lønn under sykdom, svangerskap, fødsel mv. forsikring ved dødsfall/yrkesskade, ferie og pensjonsbestemmelser.  

A2: Nasjonalt nivå II – foreningsvis avtale

  • Særskilte lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte foreningens medlemmer, forhandles mellom Spekter helse og den enkelte forening. I Akademikerne helse er det Legeforeningen som har A2-avtale.

B-del: Lokalt nivå

  • Overenskomstens spesielle del, som, med mindre annet avtales, forhandles mellom helseforetak/sykehus og den enkelte forening. B-delsavtalene forhandles i den enkelte virksomhet. 

Avsluttende sentrale forhandlinger

  • Alle avtaledeler gjøres gjeldende som overenskomsten ved avtaleinngåelse mellom Akademikerne helse og Spekter i avsluttende sentrale forhandlinger. I protokoll for avsluttende sentrale forhandlinger inngår beslutning om forhandlingsresultat for avtaledeler hvor partene ikke har kommet til enighet, samt eventuelt andre utestående temaer.

Kilde: Akademikerne

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer